publikacje

Sławomir Białek, Kopie zapasowe, PC Kurier 1994 nr 22 s. 140-141

Artykuł prezentuje metodę robienia kopii zapasowych dyskietek (1994 rok :) przy pomocy metod zbliżonych do tych, którymi posługują się macierze dyskowe RAID.

Maciej Paliwoda, Sławomir Białek, InterNewNews - serwer USENET News, LinuxPlus 1997 nr 4 s. 30-37

Artykuł prezentuje opis kompilacji, instalacji i konfiguracji serwera INN. W tamtych czasach było to znacznie trudniejsze.

Sławomir Białek, PVM - Parallel Virtual Machine, nie publikowany

Artykuł prezentujący możliwości PVM.

Jerzy Trzeszczyński, Sławomir Białek, Monitorowanie żywotności urządzeń cieplno-mechanicznych elektrociepłowni, VI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe, Ustroń 2004 r., s. 169-178

Artykuł oraz prezentacja na temat zarządzania wiedzą o stanie technicznym urządzeń oraz systemie LM System Pro

Sławomir Białek, Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL?, Jesień Linuksowa 2007, s. 7-15, ISBN: 978-83-920463-6-3

Artykuł oraz prezentacja o Slony-I, pakiecie umożliwiającym replikację baz danych PostgreSQL.

Jerzy Trzeszczyński, Sławomir Białek, Utrzymanie stanu technicznego urządzeń energetycznych - wspierane przez system informatyczny, Nowa Energia nr 3(9)/2009, s. 66-71, ISSN: 18990886